Senator Jacek Włosowicz

Od zawsze Świętokrzyskie

Szanowni Państwo!

 

Jestem rodowitym mieszkańcem Ziemi Świętokrzyskiej. Urodziłem się w Skalbmierzu i uczęszczałem do szkoły w Kazimierzy Wielkiej. Dalszą naukę kontynuowałem po przeprowadzce w Kielcach, w Szkole Podstawowej nr. 27, byłem tam przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Później uczyłem się w kieleckim II LO im. Jana Śniadeckiego. Studia wyższe kontynuowałem w Krakowie - jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po studiach wróciłem do Kielc gdzie prowadziłem własną działalność gospodarczą. Byłem radnym Rady Miasta Kielce, Senatorem na Senat RP kilku kadencji, Europosłem VII kadencji. Obecnie mieszkam z żoną Moniką w Bilczy w powiecie kieleckim. Jestem stąd i wiem o jakie interesy regionu należy walczyć!